Regler för Poängligan

 • Alla som fullföljer får minst 10p.
 • Fullfölja Inskolning eller U-Klass ger 20p.
 • Vanlig tävlingsklass ger 40p med en poängs avdrag för varje påbörjad minut man är efter segraren.
 • Sprinttävling ger 40p med en poängavdrag för varje påbörjad halvminut man är efter segraren.
 • Motionsklass och Öppen klass ger 30p med en poängs avdrag för varje påbörjad minut man är efter segraren.
 • Elitklass ger 45p med en poängs avdrag för varje påbörjad minut man är efter segraren.
 • Vid lika poäng räknas i första hand antal segrar, skulle även det vara lika räknas tävling 11, 12 osv.
 • Jaktstart ger inte poäng.

    Regler för årets Tussilago

 • Priset går till den ivrigaste orienteraren!
 • Den orienterare som tar första poängen i poängligan utses till årets ivrigaste orienterare och vinner därmed årets Tussilago.
 • Om det är flera orienterare som tar poäng i samma tävling går det till den som kom i mål först och hade ordinarie anmälan.